P1: Chuyển khách hàng từ Ladipage vào chatbot qua trang cảm ơn

admin Thứ tư - 25/08/2021 03:42

2021 08 25 164629
Kịch bản 1:
Khách hàng vào LadiPage và điền thông tin đặt hàng → Thank you page → bấm nút NHẬN QUÀ để chuyển tiếp vào bot có kèm thông tin xác nhận đã đặt hàng.

CHUẨN BỊ:
- Trang LadiPage có form điền thông tin (ở ví dụ bài này, LadiPage của tôi có các trường với phần TÊN LẤY DỮ LIỆU của LadiPage là: name, phone, state, district, ward, address, mausac). LINK 1 DEMO

- Trang Cảm ơn có nút bấm Nhận quà. LINK 2 DEMO
- 1 block chatbot có Message Block Link là: https://m.me/<page_id>?ref=Ladi01 và thẻ Text như trong ảnh.


THỰC HIỆN CÁC BƯỚC NHƯ SAU ĐỂ KẾT NỐI KỊCH BẢN CHATBOT VÀ LADIPAGE

BƯỚC 1:
Vào mục LƯU DATA của form thông tin → Chọn Trang cảm ơn khác ở mục Trang cảm ơn → nhập link trang cảm ơn vào → bấm CẬP NHẬT.BƯỚC 2: 
Ở trang cảm ơn, phần cấu hình Liên kết cho nút Nhận quà, nhập nội dung theo định dạng: https://m.me/<page_id>?ref=Ladi01|hoten:{{name}}|dienthoai:{{phone}}|tinh:{{state}}|quan:{{district}}|xa:{{ward}}|diachi:{{address}}|mausac:{{mausac}}

CẬP NHẬT: Hiện tại (T12/2021), Messenger trên Android không nhận link kiểu này nên bạn hãy thay các ký tự | thành %7C và dấu : thành %3A nhé. Như vậy link trên của chúng ta sẽ thành: https://m.me/<page_id>?ref=Ladi01%7Choten%3A{{name}}%7Cdienthoai%3A{{phone}}%7Ctinh%3A{{state}}%7Cquan%3A{{district}}%7Cxa%3A{{ward}}%7Cdiachi%3A{{address}}%7Cmausac%3A{{mausac}}

Ý nghĩa của link này là khi khách bấm link vào bot, hệ thống sẽ tự tạo ra attribute hoten với value của trường name bên LadiPage. Tương tự với dienthoai, tinh, quan, xa, diachi, mausac.

CHÚ Ý: Trong liên kết này, sau ref chúng ta dùng dấu gạch đứng | này để tách các trường nhé!

Vậy là sau khi khách hàng vào LadiPage, điền thông tin xong, họ sẽ được đưa đến trang Cảm ơn. Lúc này trên link dẫn sang trang cảm ơn có kèm theo các thông số họ đã điền trong form.
Các thông số này lúc này được truyền vào link ref cho bot chỗ nút Nhận quà.
Khi khách hàng vào bot, hệ thống nhận diện theo khai báo của mình để gán value cho các attribute.

Chúc bạn thành công nhé!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây