Sử dụng LarkBase làm Form Feedback

Bot.vn Thứ sáu - 15/03/2024 00:03
Kịch bản chatbot trên Messenger:
Khi khách mua hàng đã nhận hàng thành công, bạn có thể gửi một form xin đánh giá về đơn hàng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và lưu các đánh giá đó lên LarkBase. Sau đó, sử dụng automation để gửi thông tin đánh giá của khách hàng qua Messenger kèm tặng voucher và thông báo cho nhân viên khi có khách hàng đánh giá xấu để kịp thời chăm sóc
Các bước chuẩn bị để tạo kịch bản chatbot như trên:

Bước 1: Chuẩn bị một form để xin đánh giá trên LarkBase
Ví dụ mình sẽ tạo một form để xin đánh giá từ khách hàng gồm các trường sau:
 • Họ tên người mua hàng
 • Số điện thoại người mua hàng
 • Mã đơn hàng
 • Đánh giá nhân viên tư vấn (từ 1-7 sao)
 • Đánh giá sản phẩm (từ 1-7 sao)
 • Góp ý thêm cho cửa hàng (tùy chọn không bắt buộc)
Ngoài các trường thông tin ở trên, bạn cần tạo thêm 1 trường id như ảnh phía dưới


Tiếp theo, bạn cần mở quyền cho tất cả khách hàng đều có thể điền form bằng cách bật tùy chọn Mời bằng liên kết


Bước 2: Tạo block để gửi tin nhắn xin feedback cho khách hàng
Bạn cần tạo một block để gửi tin nhắn tới khách hàng, ví dụ mình tạo một tin nhắn có nội dung như sau:

Cảm ơn [=GENDER("anh","chị","bạn")] {{full name}} đã mua hàng tại {{page.name}}

Để giúp {{page.name}} nâng cao chất lượng sản phẩm, [=GENDER("anh","chị","bạn")] hãy dành ra 5 phút để đánh giá về chất lượng đơn hàng vừa rồi nhé

Và thêm một nút bấm để đưa link form feedback vào trong nút bấm đó
Lưu ý gắn tag 24H CUSTOMER_FEEDBACK nếu tin nhắn ngoài 24H để tránh vi phạm từ Facebook


Trong cài đặt nút bấm, bạn chọn URL và dán link form feedback vừa tạo ở bước 1 vào
Phía sau link feedback bạn cần thêm ?prefill_id={{id}}&hide_id=1 để hệ thống tự đồng điền id của khách hàng trên bot vào form và ẩn trường thông tin id đó đi không để khách hàng thấy, sau đó chọn Save để lưu lại cài đặt


Bước 3: Tạo block để nhận thông tin sau khi khách hàng feedback xong
Tiếp theo bạn cần tạo một block để tiếp tục kịch bản chatbot sau khi khách hàng đã đánh giá xong, nội dung của block có thể là

Để cảm ơn [=GENDER("anh","chị","bạn")] {{full name}} đã đánh giá chất lượng đơn hàng, {{page.name}} xin gửi tặng [=GENDER("anh","chị","bạn")] một mã voucher có giá trị 10% hạn sử dụng trong vòng 1 tháng

[=GENDER("Anh","Chị","bạn")] hãy bấm vào nút phía dưới để nhận voucher nhé

Bạn có thể sử dụng kết hợp với Custom Image trên botplus để tạo ra ảnh voucher cá nhân hóa cho khách hàng. Nếu khách bấm vào nút để nhận voucher thì bạn sẽ có thêm 24H để tương tác với khách mà không vi phạm chính sách 24H của Facebook
Xem hướng dẫn sử dụng Custom Image trên botplus tại đây


Sau đó bạn cần Copy lại ID của block này. ID của block sẽ nằm ở phía cuối của URL phía sau ?id=


Bước 4: Tạo Automation trên LarkBase
Trước khi tạo Automation trên LarkBase bạn cần chuẩn bị các thông tin sau để sử dụng API trên SmaxBot
 • Bot ID
 • Bot Token
 • Block ID (đã lấy ở bước trên)


Trong phần Automation trên LarkBase, bạn lựa chọn khi có bản ghi mới thì thực hiện yêu cầu HTTP như ảnh phía dưới


Phần yêu cầu HTTP bạn sẽ cấu hình như sau:
 • Phương thức: POST
 • URL: https://api.smax.bot/public/bots/{{Bot ID}}/send (thay Bot ID của bạn vào)
 • Thông số truy vấn: Bỏ trống
 • Tiêu đề:
  • Mã: Authorization
  • Giá trị: Bearer {{Bot Token}} (thay Bot Token của bạn vào)
 • Nội dung: raw
 • Phản hồi: none
Trong phần nội dung bạn dán đoạn code sau vào:
{
"customer_id": "", (giá trị của id này bạn sử dụng giá trị id đã thêm sau khi khách hàng điền form ở bước 1 như ảnh phía dưới)
"block_id":"{{block id}}" (thay giá trị block id copy ở bước 3 vào)
}

Tiếp theo bạn cũng có thể thêm một hành động tùy chỉnh như gửi một tin nhắn thông báo qua Lark tới một nhóm chat để thông báo về việc vừa có khách hàng điền form feedback, sau đó chọn Lưu và bật Automation trên LarkBase 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây