Tạo Form Lark Base Lên Đơn Trên LiveChat

Bot.vn Chủ nhật - 24/03/2024 21:29
Link clone file Lark Base mẫu tại đây
Link clone kịch bản Chatbot tại đây

Bước 1: Clone file Lark Base mẫu
Truy cập link clone file Lark Base mẫu phía trên và chọn 'Tạo bản sao' để clone file mẫu
Bước 1
Bước 2: Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Sau khi clone file mẫu, vào file sản phẩm để chỉnh sửa các thông tin. Form lên đơn khi nhúng vào LiveChat sẽ hiển thị ra các sản phẩm này
Bước 2


Bước 3: Clone kịch bản Chatbot để tạo automation khi lên đơn thành công
Truy cập vào link clone kịch bản Chatbot phía trên và chọn Bot muốn clone tới
 
Bước 3
 
Sau khi clone thành công, Copy và lưu lại Bot ID, Bot Token và ID của Block Đơn Mới
Bot ID Bot Token

Bloc ID

Bước 4: Tạo Automation khi lên đơn mới
Vào file Base vừa clone ở phía trên, chọn tạo Automation mới 'Khi bảng Quản lý đơn hàng' có bản ghi mới 'Thì Gửi yêu cầu HTTP' như ảnh dưới


Cấu hình Yêu cầu HTTP như sau:
  • Phương thức: POST
  • URL: https://api.smax.bot/public/bots/{{Bot ID}}/send
  • Thông số truy vấn: Bỏ trống
  • Tiêu đề:
    • Mã: Authorization
    • Giá trị: Bearer {{Bot Token}}


Phần Nội dung chọn raw và dán đoạn Json sau vào nội dung:
{
"customer_fbid":"",
"block_id":"{{Block ID}}",
"hoten":"",
"sodienthoai":"",
"sanpham":"",
"soluong":"",
"giamgia":"",
"tongtien":""
}
Sau đó chọn giá trị của các trường customer_fbid, hoten, sodienthoai,... bằng cách chọn vào dấu (+) và chọn các giá trị tương ứng vừa thêm ở bước 1 (khi điền form lên đơn)
Lưu ý: Trường customer_fbid phải chọn đúng ID khách hàng đã thêm ở bước 1 và các giá trị phải nằm ở giữa 2 dấu ""
Sau đó chọn Lưu và Bật Automation


Bước 4: Lấy URL form lên đơn để nhúng vào LiveChat
URL Form

Copy URL Form

Sau khi copy URL form, truy cập Smax.Ai và vào phần Cài đặt >> Tích hợp và chọn Thêm mới


Chọn Nền tảng Embedded Form và dán URL form vừa copy vào


Truy cập module Nhắn tin trên Smax.Ai, form lên đơn Lark Base sẽ nằm ở phía tay phải


Lưu ý: Khi lên đơn, bạn cần Copy dãy ID trên URL hội thoại với khách hàng và dán vào trường ID khách hàng để chạy các automation (Chỉ copy dãy số sau ký tự fb)
Cop ID
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây