Cách sử dụng hàm Thời gian trong SmaxBot

Phan Hoàng Ba Thứ tư - 20/05/2020 04:20

1- Sử dụng hàm thời gian.

- Để gọi hàm thời gian ra bạn gõ dấu ngoặc vuông và chọn như hình:

 

Cách cấu hình hàm thời gian

 

Ở giao diện người dùng sẽ hiển thị

2- Cấu trúc của 1 hàm thời gian

- {{timenow}} đây là attribute "múi giờ" của khách hàng, giờ hiển thị sẽ dựa trên múi giờ này.
- Chú ý: nếu bạn để là {{timenow}} thì múi giờ sẽ lấy theo người dùng (người bên Mỹ khác, người ở VN khác). đối với các trường hợp lưu vào sheet thay vì hiển thị cho người dùng thấy thì bạn có thể thay bằng 7 luôn [=TIMENOW({7,DD-MM-YYYY)]
- Các biến giá trị: Lưu ý các bạn có thể thay đổi các biến giá trị VD: YYYY-MM-DD có thể đảo lại thành DD-MM-YYYY

YYYY: năm
MM: tháng
DD: ngày
HH: giờ (theo 24h)
hh: giờ (theo 12h)
mm: phút
ss: giây

Các biến có thể mở rộng thêm

Biến Ví Dụ Mô tả
YYYY 2019 Hiển thị năm đầy đủ
YY 19 2 số cuối của năm
Q 1..4 Quý của năm, VD quý 1, 2, 3, 4
M MM 1..12 Tháng trong năm VD: M=9 và MM =09
D DD 1..31 Ngày trong tháng: D=1 và DD= 01
DDD DDDD 1..365 ngày trong năm
X 1410715640.579 Unix timestamp
x 1410715640579 Unix ms timestamp

Xem thêm tài liệu tại: https://momentjs.com/docs/#/parsing/string-format/

 

3- Cách lưu thời gian vào Google sheet

- Để lưu thời gian vào file sheet, bạn có thể set một attribute {{thoigian}} = hàm TIMENOW sau đó chỉ việc lưu attribute này vào GG sheet là xong.

 

4- Cách so sánh (check) thời gian.

- Để so sánh được ngày giờ thì VD bạn có thể so sánh hôm nay có phải ngày 09/10 không thì bạn dùng cách ở mục 3 để gán giá trị cho 2 attribute này sau đó có thể sử dụng để so sánh trong bộ lọc.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây