Cách sửa xóa attribute trên smaxbot

admin Thứ tư - 17/06/2020 22:30

1- Cách sửa/ xóa giá trị attribute của 1 khách hàng cụ thể

VD bạn có 5 khách hàng với giá trị attirubte {{SoDienThoai}}. Nhưng khách hàng thứ 1 bạn phát hiện bị sai và muốn xóa hoặc sửa thì phải làm thế nào?

- Bạn chọn menu Khách Hàng, sau đó chọn vào 1 khách hàng mà bạn muốn sửa thông tin (nếu không thấy có thể tìm họ theo tên hoặc ID)

- Click vào khách hàng cần thay đổi thông tin đó

 

- Sau khi chọn xong thì bảng thông tin của khách hàng sẽ hiện lên

- Các bạn chòn vào tab "Attr customer" (1)

- Các bạn có thể sửa hoặc xóa giá trị của user (2)

- Hoặc có thể set cho họ 1 attribute mới (3)

 

2- Cách xóa attribute của toàn bộ user

Cách này khác với cách 1 là thay vì xóa trên từng user các bạn có thể xóa mất hẳn một attribute luôn (thường sử dụng khi các bạn tạo ra nhiều attribute bị rác quá mà không dùng đến)

- Đầu tiên các bạn vẫn truy cập vào menu Khách Hàng (1)

- Sau đó chọn vào Attribute (2)

 

- Tiếp theo bạn chọn vào Custom (1)

- Và xóa các attribute không cần dùng tới (2)

Lưu ý: nếu bạn xóa thì attribute sẽ không thể không phục và bị xóa tên toàn bộ khách hàng của bạn, nên phải thận cẩn thận khi sử dụng tính năng này.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây